Đô la Mỹ so với dự báo giá đô la Canada

Mặc dù giá thường là yếu tố cơ bản nhất được sử dụng trong giao dịch ngoại hối về giá, có nhiều yếu tố khác cần xem xét khi đưa ra dự báo giá Đô la Mỹ so với Đô la Canada. Những yếu tố này bao gồm: lãi suất hiện tại, lạm phát và mức thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị.

Điều đầu tiên bạn nên làm trước khi tham gia thị trường là thu thập và thu thập thông tin chi tiết về lãi suất hiện tại, lạm phát, thất nghiệp và dữ liệu kinh tế cụ thể. Bằng cách thu thập thông tin này lên phía trước, bạn sẽ được chuẩn bị khi đến lúc tham gia thị trường và đưa ra quyết định về việc di chuyển của bạn. Thời gian để thu thập dữ liệu là khi dữ liệu hoàn toàn không có sẵn.

Vì bạn muốn mua hoặc bán theo hướng của thị trường, hãy nhìn vào tăng trưởng kinh tế và sự ổn định trong nước. Nếu tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, thì bạn có thể muốn bán và tránh mất nhiều tiền hơn bạn đã có. Ngược lại, nếu tăng trưởng kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn lạm phát, thì bạn có thể muốn nắm giữ và thu lợi từ tăng trưởng kinh tế.

Một yếu tố thứ hai cần xem xét khi đưa ra dự báo giá Đô la Mỹ so với Đô la Canada là tỷ lệ lạm phát dài hạn. Đây là tốc độ tăng giá hàng hóa và dịch vụ theo thời gian. Thông thường, khi lạm phát giảm, giá hàng hóa và dịch vụ cũng giảm.

Bây giờ bạn đã thu thập thông tin về nền kinh tế, lạm phát và tăng trưởng kinh tế, bạn có thể tập trung vào sự ổn định chính trị và xã hội của đất nước. Bạn có thể làm điều này bằng cách xem xét các nhà lãnh đạo chính trị và các chính sách của chính phủ mà bạn có thể thu thập trên web. Ngoài ra, bạn có thể đọc về hiệu suất của thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng chính trị của nó.

Đối với một yếu tố khác để xem xét khi đưa ra dự báo giá USDollar so với Đô la Canada, bạn có thể xem xét các biến động lịch sử của giá trị của đồng đô la so với các loại tiền tệ khác. Bạn có thể tìm ra sự tăng giảm của đồng đô la so với đồng đô la Canada và các loại tiền tệ khác. Biết thông tin này sẽ cung cấp cho bạn một số dấu hiệu về cách giá có thể tiếp tục thay đổi theo thời gian.

Một điều khác cần xem xét khi đưa ra dự báo giá là điều kiện kinh tế hiện tại ở quốc gia nơi bạn đang thực hiện dự báo của mình. Khi phân tích các điều kiện kinh tế hiện tại, có nhiều biến số khác nhau để xem xét. Một số biến số này bao gồm mức nợ của chính phủ, lãi suất, GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp.

Hoa Kỳ và Canada có nền kinh tế rất giống nhau, vì vậy nhìn vào mối quan hệ giữa dự báo giá Đô la Mỹ và Đô la Canada có thể sẽ khá giống với các dự báo khác. Điều quan trọng nhất là so sánh các điều kiện kinh tế hiện tại ở cả hai quốc gia và đưa ra quyết định của bạn dựa trên những gì tương lai nắm giữ.

Nếu Đô la Mỹ cuối cùng rơi vào tình trạng suy sụp, thì bạn có thể muốn tắt máy tính của mình và đi lên đồi. Mặt khác, nếu đồng đô la Canada mạnh, thì bạn có thể muốn bắt đầu tìm kiếm một món hời về cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản.

Một điều cuối cùng cần xem xét khi đưa ra dự báo giá Đô la Mỹ so với Đô la Canada là làm thế nào để cân nhắc rủi ro với phần thưởng. Bạn sẵn sàng chịu bao nhiêu rủi ro để có được khoản tiền lãi từ khoản đầu tư của mình?

Cuối cùng, quyết định của bạn nên được đưa ra dựa trên các điều kiện kinh tế hiện tại. Nó không nên dựa trên các xu hướng chính trị và kinh tế hiện tại trong nước.

Bằng cách biết thông tin chính xác khi đưa ra dự báo giá USDollar so với Đô la Canada, bạn có thể chuẩn bị tốt hơn để kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình. Bằng cách được thông báo và chuẩn bị, bạn có thể giúp đỡ bản thân và các mục tiêu tài chính cũng như của các nhà đầu tư.