Tác giả: admin

sàn giao dịch ngoại hối

sàn giao dịch ngoại hối

Việc trao đổi mang lại sự khám phá về giá thông qua một môi trường đấu giá được thiết kế để tạo ra mức giá hợp lý nhất cho hai bên. Vào cuối năm 2007, nó đã đóng cửa các phòng được tạo ra bởi các bản mở rộng năm 1969 và 1988 do số […]

Read More
Giao dịch ngoại hối có nghĩa là gì?

Giao dịch ngoại hối có nghĩa là gì?

Giao dịch không cần phức tạp. Giao dịch sử dụng chiến lược đảo chiều trung bình cần rất nhiều cân nhắc cẩn thận. Nó có thể cực kỳ cô đơn đôi khi. Giao dịch với FXCC như một phần hiệu quả được cung cấp bằng ECN, dẫn đến phí thấp hơn, trong khi có thêm […]

Read More